Công ty TNHH TM & SX KENSANCO

Địa chỉ : Số 344b Yết Kiêu Str., Thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220 221 9958

Email: kensanco.com@gmail.com

Website: www.kensanco.vn